Telefon : +4 0734 963 563 contact@webrand.ro
Politica de confidențialitate | Despre noi | Contact Program: Luni - Vineri: 10:00 - 16:00

Politica de confidențialitate

 1. Drepturi de autor și mărci înregistrate

1.1. Drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al site-ului, incluzând fără limitare toate textele, imaginile, elementele grafice, animațiile, software și alte elemente similare (conținutul), aparțin în exclusivitate WE BRAND MEDIA FACTORY S.R.L (denumit în continuare webrand.ro). Folosirea conținutului acestui site fără acordul webrand.ro este interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare. Orice conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă industrială reprezintă marcă înregistrată a cărei utilizare este strict interzisă fără permisiunea în scris a titularului mărcii.

 

 1. Limitarea responsabilității

2.1. Utilizarea acestui site reprezintă în totalitate opțiunea dumneavoastră. Webrand.ro sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului, nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură (inclusiv daune provocate de viruși care ar putea să vă infecteze computerul, alte elemente sau acțiuni care pot provoca daune, specifice internetului și tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securității informațiilor) rezultate în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau materiale audio de pe acest site. Deși va depune toate eforturile în acest sens, webrand.ro nu garantează că funcționarea site-ului și a serverelor va fi neîntreruptă și lipsită de erori, și că utilizarea site-ului este lipsită de riscuri.

2.2. Webrand.ro are dreptul exclusiv de a stabili conținutul și forma acestui site și de a-l modifica în orice moment, fără îndeplinirea vreunei formalități prealabile, fără a cere vreun acord și fără ca pentru aceasta (modificarea) să poată fi obligat să răspundă oricând, către oricine și în orice condiții.

 

 1. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

3.1. Site-ul www.webrand.ro poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât webrand.ro. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori acest lucru. Webrand.ro nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri care se accesează prin link-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, webrand.ro își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri: încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți, sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare, nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop, nu oferă o securitate adecvată, conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; și/sau sunt licențioase sau calomnioase. Webrand.ro nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri, aceasta reprezintă în întregime opțiunea dumneavoastră.

 

 1. Utilizarea site-ului www. webrand.ro

4.1. În timpul utilizării site-ului și a serviciilor sale, dumneavoastră, utilizatorul, vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a site-ului, a serverului, securitatea informațiilor, etc.; vă angajați să nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, creați produse derivate sau să vindeți orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul site-ului; vă angajați să suportați orice costuri adiționale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice și de servicii Internet.

 

 1. Politica de prelucrare a datelor personale

5.1. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe această pagina web de către webrand.ro. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, companiile respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine webrand.ro, în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

5.2. Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.webrand.ro și pentru subdomeniile aferente, precum și pentru paginile ce prezintă campanii promoționale, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți.

5.3. Securitatea datelor: Pentru protecția datelor dumneavoastră, webrand.ro a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 48 de ore.

5.4. Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

5.5. Prelucrarea datelor minorilor – Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunostință a acestui fapt.

5.6. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele furnizate de dumneavoastră, datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date sau apelați numărul de telefon listat pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele 5.7, 5.8.).

5.7. Datele colectate de noi

Datele cu caracter personal sunt înregistrate prin completarea de către dumneavoastră a formularului de contact sau prin apelarea numărului de telefon afișat pe website, prin care colectăm:

-nume

-telefon

-adresă de email

-mesaj specific.

5.8. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare:

 1. A) Formular de contact general sau apel telefonic la numărul afișat pe website

Formular de contact: La trimiterea formularului de contact respectiv sau începerea convorbirii telefonice, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile (nume, prenume, telefon, adresă de email, mesaj specific) în condițiile prevăzute în această secțiune. Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră.

Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde.

Durata de stocare: 3 ani.

Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate. Pentru acest scop, datele vor fi transmise către reprezentanții webrand.ro iar dumneavoastră veți fi contactați de aceștia pentru a răspunde solicitărilor adresate.

 1. B) La trimiterea formularului de contact sau apelării telefonice în vederea unei solicitări de vizită la sediul nostru, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile (nume, prenume, telefon, adresă de email, mesaj specific) sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.

Scop: Pregătirea/efectuarea și derularea unei vizite la sediul webrand.ro.

Temei: Executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.

Durata de stocare: 3 ani.

Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea primi propuneri din partea reprezentantului webrand.ro.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către reprezentanții autorizați iar dumneavoastră veți fi contactați de aceștia pentru pregătirea/efectuarea unei vizite.

 

 1. Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

6.1. Webrand.ro poate prelucra datele cu caracter personal menționate la punctul [5.] și subpunctele sale, pentru următoarele scopuri:

 1. A) Prelucrare date în scop de ofertare

Prin completarea formularului sau apelarea numărului de telefon de pe pagina web www. webrand.ro, vă dați acordul pentru a fi contactați în legătură cu întocmirea unei oferte personalizate de servicii. Datele procesate vor fi datele de contact și de identificare.

Scop: Contactarea clientului în scopul prezentării unei oferte conform cerințelor acestuia.

Justificare: Consimțământ.

Durata de stocare: 3 ani.

Datele sunt prelucrate prin intermediul reprezentanților webrand.ro.

 

 1. Cookies și Social Plugins

7.1. Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descarcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

7.2 Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați documentul de Cookies.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

8.1. Dreptul la informații- Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

8.2. Dreptul la corectare- În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

8.3. Dreptul la ștergere- Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

8.4. Dreptul la limitarea procesării- Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

-contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

-procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora și solicitați o limitare a utilizării acestor date,

-nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8.5 Dreptul la transmiterea datelor- Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

8.6. Dreptul la contestare- În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

8.7 Dreptul la reclamație -Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct printr-o notificare la adresa de e-mail office@webrand.ro.

 

 1. Cum protejăm datele personale?

9.1. Site-ul utilizează tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitate acestora. Declarăm că am adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm, precum și pentru a evita pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terți neautorizați.

 

 1. Date de contact

S.C. WE BRAND MEDIA FACTORY S.R.L.

Email: office@webrand.ro

Adresa: B-DUL PIPERA NR. 1/I, CONSTRUCȚIA C2, BIROUL NR. 11, COMPART. 3, ET. 5, VOLUNTARI, JUD. ILFOV

Pentru procesarea cererii, vă putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.

Ultima actualizare: 22-10-2020